top of page
MUSIKK og CD'er

Hva finnes og hvor får man tak i...

image050.png
Munnharpe - Foto  Leonhard Jansen-K.JPG

Foto: Leonhard Jansen

Munnharpe

Sigurd Brokke has released a new CD with munnharpe music. Sigurd Brokke writes in the attached booklet:

After many years working with old recordings of “munnharpe” [mouth-harp, jew’s harp] playing, I have now been looking into other traditional Setesdal repertoire that can also be suitable for playing on the instrument. This album presents “new” jew’s harp pieces/tunes that are based on traditional fiddle and vocal material from Setesdal. In developing these, it has not always been my goal to make exact copies of the traditional

fiddle versions. Fiddle and jew’s harp differ in many ways, so I have felt no need to bind myself completely. This has probably also been the case for musicians in generations past. On old recordings one finds jew’s harp versions of tunes that are quite different from the fiddle versions, even from the same area. One can also find harp pieces/tunes that contain elements from a variety of fiddle tunes. Daniel Sandén-Warg contributes as a guest artist on the album, playing four tunes on Hardanger fiddle.

The album’s “bonus-CD” - exclusively jew’s harp and recorded at the same time as the “main CD” - contains newer versions of tunes presented on my earlier albums.

The CD is published by Etnisk Musikklubb. You can hear samples here.

Sigurd-brokke-munnharpe II.png
Sigurd-Brokke-bilete-1-cover.-foto-Leonhard-Jansen-800x1200.jpg

Foto: Leonhard Jansen

Munnharpe II

Sigurd Brokke - Munnharpe II

16.10.2015

Godt munnharpespel kan opplevast som magi. Sigurd Brokke er på sume slåttar nær trolldomen i sin nye CD.

Tekst: Hallgrim Berg

I gangaren «Reisaren» opplever me at slåtten «svevar». Det gjev ei merkeleg kjensle når me høyrer korleis markerte fingerslag på stålfjøra går på tvers av den underliggjande rytma. Trødnaden i golvet ligg der som evige hjarteslag i botnen av musikken og held slåtten og dei tekniske krumspringa på plass. Heilskapen i lydbiletet er perfekt.

Inspirasjonskjeldene er opptak og møte med eldre spelemenn i Valle og Bygland, særleg frå Hylestad sokn, eit mekka i norsk munnharpetradisjon.

Med spelemenn meinest her utøvarar både på munnharpe og fele/hardingfele; for Sigurd gjer nemleg noko sopass sjeldsynt at han plukkar frå felemusikken, lyfter fram slåttar og slåttebrôt og tilmåtar dei til nye, fullgode munnharpeslåttar.

Om lag halvdelen av dei 24 slåttane på plata er vortne til på dette viset. I praksis tyder det at Sigurd Brokke utvider repertoaret for instrumentet og gjer heile munnharpefeltet rikare.

Musikken er lokal. Spelemannen er sjølve ikjøtinga av ein setesdøl. Innspelinga er gjort i Garane grendehus i Brokke. Alle dei seks munnharpene er smidde av Folke Nesland frå Bykle.

Dette er soleis «kortreist» og særeigen kultur, men som samstundes har eit universelt publikum. Det er berre å gå inn på YouTube å sjå dei mange «klikk» som munnharpeinnslag sankar frå mange land verda rundt.

Tekst og bilde er hentet fra:
https://www.folkemusikk.no/sigurd-brokke-munnharpe-ii/

image052.jpg

Munnharpe i 100

”Sputer og drev - munnharpe i 100” med Hallgrim Berg og Erik Røine ble publisert på Munnharpefestivalen 2010 i Fagernes.

 

På denne CD høres et variert repertoar av låter, rytmer og
toner fra to av de fremste munnharpespillere i Norge.
Veteranene på feltet, Erik Røine og Hallgrim Berg, har nå kombinert "100 år" med virtuose utøvere. De gjør sitt jubileum

 

veterans in the field, now have a combined total of 100 years as virtuoso performers. They are marking their jubilee with a ”full speed record” which presents som e suprising tracks.

 

The CD is published by Grappa Musikkforlag.

Rammeslag.jpg

Rammeslag

Sigurd Brokke spiller munnharpe og Daniel Sandén-Warg spiller på hardingfele.

 

Les mer på platekompaniets sider. 

Rammeslag - Foto  Leonhard Jansen-K.jpeg

Foto: Leonhard Jansen

image053.jpg

Rammeslag II

Sigurd Brokke spiller munnharpe og Daniel Sandén-Warg spiller på hardingfele.

 

Les mer på platekompaniets sider. 

Rammeslag II - Foto  Leonhard Jansen-K.jpeg

Foto: Leonhard Jansen

Stålslått

WEB_Image_Thov_G__Wetterhus_Stålslått_(CD)__mot11cd-1254329396_plid_82162.Jpeg

Thov G. Wetterhus

Beskrivelse

Endeleg kjem det ei ny plate i serien med det pragmatiske namnet "Perspektiv på norsk folkemusikk". Faktisk så stod "solo munnharpeplate" som eit av dei fyrste punkta på idélista då dette plateselskapet vart stifta. Kvifor? Munnharpetradisjonen er noko av den mest umiddelbart transcenderande musikken vi har her på berget. Munnharpa rører ved skrotten vår og let oss draume oss bort i ei overtoneverd der tyngdekrafta verkar i pulserande bølgjer.

Thov Gudbrand Wetterhus. Merk dykk dette namnet. Vi har her å gjera med ein veldig musikalsk herre, ein vi trygt kan kalle ein meister. Denne plata er spelt inn i finstugu på nordre Wetterhus, garden Thov driv og bur på. Gangarar og springarar kjem tett i tett, innstendige tema vert repetert og variert, fikse bravurnummer stikk seg ut her og der. Raske slåttar, seige slåttar, stundom ljost og vårleg (Bjølleslåtten), stundom som eit skrekkscenario i den mørkaste skuggedal (Rammeslått og Bestelanden). Drivet er enormt, så beinhardt er det at ein jamnt held på å falla av stolen. Med melodi på toppen, bordun under og trampen i botn let det stort som eit indisk brassband. Det er noko poetisk over melodiføringa. Det er ei sårbarheit her som kler instrumentet. Frasene høyres nødvendige ut.

Munnharpa har ein mektig klang og konnotasjonane med okkultisme og sjamanisme er openbare. Middelalerfestelementet er tydeleg til stade på denne utgjevinga. Samstundeser dette sylvskarp klubbmusikk. Musikk som bør spelast høgt. Dansarar, lyttarar, DJar og rånarar, denne er til dykk!

Teksten er lånt fra Platekompaniet

Norske CD'ar:

·  Sputer og drev - munnharpe i 100

Hallgrim Berg og Erik Røine. Heilo HCD7254

·  Fille-Vern

Gamle og nye mestre i norsk munnharpetradisjon. Talik TA29CD

·  Jew's harp festival 2002.

To CD'ar og ein DVD frå "den 4. Internasjonale Munnharpefestivalen på Rauland" i 2002.  Heilo HCD7189

·  Munnharpas verden.

Svein Westad, John Wright, Trân Quang Hai og Leo Tadagawa. Etnisk Musikklubb EM3.

·  Munnharpa!

Hallgrim Berg og Erik Røine. Heilo/Grappa HCD 7149.

·  Klunkaren.

Thorleiv H. & Hallvard T. Bjørgum. SYLVCD1

·  Rammeslag

Daniel Sanden-Warg og Sigurd Brokke, Etnisk Musikklubb EM29

·  Rammeslag II

Daniel Sanden-Warg og Sigurd Brokke, Etnisk Musikklubb EM49

·  Frå ett til ett.

Bjørgulv Straume. Bscd 96

·  Hrynhendt

Bjørgulv Straume, Øystein Kikut. http://home.no.net/bstraume/

·  Ånon.

Ånon Egeland. Heilo/Grappa HCD 7136.

·  Licenced to dance.

Hallgrim Berg og Ari Thunda. MNW Records 1998.

·  Låtta o låttestev frå Valdres

Rolf O. Karlberg. (Eige forlag: ROK, 2943 Rogne)

·  Runarstreng.

Kirsten Bråten Berg og Hallvard Bjørgum. Grappa GRCD 4157

·  All verdens folkemusikk.

John Wright m.fl. Grappa GRCD 4139.

·  Kvarts.

Lie/Rudi/Rustad/Styve. Kvarts 1998.

·  Fiolsteinen

Tom Willy Rustad. Kvarts 2005.

 

Utanlandske CD'ar:

·  Mountain Echo.

 Jew's harps around the world.(også norsk) PAN1206 (Etnisk Musikklubb bestillingsnummer 2-1602)

·  Munniharpuna.

 Tapani Varis. Teosto KICD 46.

·  The lark in the clear air.

 John, Dave & Mike Wright . OSS CD13.

·  Music and the dispel of thoughts.

 Phons Bax & musicians. Antropodium ATP002-99PhB.

·  A song for the Jew's harp.

 Phons Bax. BDd-001-97PhB.

·  Hungary 2.

 Antology of Folklore Music. Folkcraft CD 2907.

·  River Yamuna.

 The Karnataka College of Percussion. Music of the World MOW145.

·  Phillipines Palawan Highlands Music.

 Le Chant du Monde LDX 274 865.

·  The music of Yi people in Yunnan, China.

 King Record KICC 5188.

·  Instrumental music of Khyrgyztan.

 King Record KICC 5210.

 

Mange av dei norske og utenlandske CD'ane kan bestillast ved å kontakte: Etnisk Musikklubb, kundeservice@etniskmusikklubb.no. Du kan også finne mange andre gode folkemusikktilbod ved å studere katalogen, som du finn på: http://www.etniskmusikklubb.no/

Flere munnharpe CD`er...

Flere tips om utgivelser kommer her...

bottom of page