top of page
NORSK MUNNHARPEFORUM

"Norsk Munnharpeforum (NMF) har som formål å ta vare på, fremje og utvikle interessa for munnharpa, kunnskapar om munnharpetradisjon, tilverking av munnharper,  munnharpemusikk, og opplæring på munnharpe."

På disse sidene kan du se hva NMF driver med, få informasjon om aktuelle arrangementer og det vil publiseres bilder og media på overståtte hendelser hvor munnharpa er delaktig.


NMF arrangerer blant annet kurs i munnharpespill, smikurs og festivaler.

NMF utnevner også æresmedlemmer, jobber med bokprosjekt, deltar og bidrar på andre arrangementer.

Norsk Munnharpe Forum ønsker dere alle en harpelig dag!

Hjem: About Us
Munnharpefestival 2024

Norsk Munnharpeforum inviterer til:

Munnharpefestival!

 

September 2024
Følg med under fanen "Hva Skjer".

To our English readers:

You can choose 'English' language on top of this site for an automatic translation. It is maybe not the best, but you hopefully get an idea of what this is about. There are also pages "In English" that we made specially for you. You'll find the pages in the menu on top of the site.


Norwegian Jew's Harp Forum wishes you all a great Jew's harp day!

Munnharpa og Spellemann

TONOs intervju fra 2019 med NMFs leder Bent Åserud.

Det handler om munnharpa og spellemannsprisen.

Les mer på TONO

(Åpnes i nytt vindu)

Munnharpa og Norsk Munnharpeforum
image070.jpg

Munnharpe og skrin laga av

Leif Arne Bakke

Munnharpa er eit folkemusikkinstrument som har tradisjonar i mange land:

Sverige: mundgiga

Danmark: jødeharpe

England og USA: jew’s harp (jaws harp blir også brukt)

Østerrike: Maultrommel

Tyskland: Maultrommel/Mundharp

Frankrike: guimbarde

Italia: scacciapensieri (Sicilia: marranzano)

Nederland: mondharp

England (gamalt): trump

Estland: Parmupill

Latvia: Vargans

Litauen: Dambrelis

Russland: vargan

Sentral-Asia: khomus

Japan (Hokkaido): mukkuri

Japan: kou-kini

Filippinene: ruding (kubing)

Indonesia: genggong

India: morsing

India (Rajastan): morchang

Spania: Arpa de boca

Thailand: rab ncas

Kina: hoho, sheng, sho

Norsk Munnharpeforum er eit forum for alle som er interesserte i munnharpe, enten det er for å høyre på, for å lære og spela sjølv eller for dei som gjerne vil lære å lage sine eigne munnharper. Vi er ein ung, men raskt veksande organisasjon med både norske og utanlandske medlemmar. Medlemsbladet Munnharpa blir gjeve ut fire gonger i året.

Eksempler på norske munnharper
image059.jpg

Munnharper laga av smedar fra Setesdal:

1: Knut Nikolson Berg, ca 1930.

2: Knut Gjermundson Hovet, ca.1970.

3: Knut Tveit, ca.1988.

4: Bjørgulv Straume, ca.1998.

5: Folke Nesland, ca.1995.

6: Bjørgulv Rysstad, ca.1994

Munnharper fra Folke Nesland-B-K.jpg

Munnharper laga av Folke Nesland 2021

Munnharpe fra Bjarne Rysstad-B-K.jpg

Munnharpe laga av Bjarne Rysstad 2021

Flere bilder av norske munnharper kommer etterhvert

Kurs i å spille munnharpe

Norsk Munnharpeforum er pådriver for å fremme munnharpespill i Norge. Vi har flere dyktige instruktører og er derfor med på å arrangere kurs rundt omkring i det ganske land for å dekke behovet som er gledelig økende. Info om fremtidige arrangement blir oppdatert fortløpende.

Munnharpeforum (002).jpg

KURS NYBEGYNNER

Et skritt av gangen...

Munnharpeforum (002).jpg

KURS VIDEREKOMNE

For de som er klare

for å lære mer...

Munnharpeforum (002).jpg

KURS MASTERCLASS

For de som utvide sitt repertoar...

Eksempler fra NMFs arkiv

KONTAKT OSS:

    Takk for innsendingen!

    Om skjemaet av en eller annen grunn ikke fungerer, så kontakt oss eventuelt og gjerne ved å sende en e-post til:
    post(alfakrøll)munnharpe.no (alfakrøll byttes med @)

    NMF svarer så fort vi kan... :-)

    bottom of page