top of page
NORSK MUNNHARPEFORUM

"Norsk Munnharpeforum (NMF) har som formål å ta vare på, fremje og utvikle interessa for munnharpa, kunnskapar om munnharpetradisjon, tilverking av munnharper,  munnharpemusikk, og opplæring på munnharpe."

På disse sidene kan du se hva NMF driver med, få informasjon om aktuelle arrangementer og det vil publiseres bilder og media på overståtte hendelser hvor munnharpa er delaktig.


NMF arrangerer blant annet kurs i munnharpespill, smikurs og festivaler.

NMF utnevner også æresmedlemmer, jobber med bokprosjekt, deltar og bidrar på andre arrangementer.

Sidene er under utvikling, så du er velkommen til å følge med videre.

Norsk Munnharpe Forum ønsker dere alle en harpelig dag!

Hjem: About Us

Ph.d.-programmet i kulturstudier har gleden av å invitere deg til

Anders Røines sluttseminar

 

1.opponent:

Kjetil Klette Bøhler, USN

seminarleder:

Ragnhild Furholt, USN

Dato/tidspunkt:

17 oktober 2022, kl. 12.30

 

Rytmiske strukturer i slåttemusikk

 

Avhandlingen undersøker ansatspraksis i munnharpe-, tralle-, langeleik og hardingfeleslåtter- og hvilke formative prosesser denne praksisen agerer med. Ansats viser i denne sammenhengen til hvordan toner aktiveres på instrumentene og bindes sammen, f.eks. på samme plekterslag, samme buestrøk eller slag på munnharpefjær. Med ansatspraksis mener jeg hvilke ansatsstrukturer eller ansatskombinasjoner utøvere av slåttemusikk over lang tid har forhandlet fram. Slåtter er dansemusikk som tradisjonelt har vært framført av kun ett instrument om gangen og hvor ansatspraksis er en sentral del av det rytmiske uttrykket. Praksisen spiller derfor en essensiell groove- og sjangerdefinerende rolle som man kan anta at utøvere, lyttere og dansere på et eller annet nivå forholder seg aktivt til. Denne typen strukturer er det mulig å identifisere og sammenlikne, og resultatene kan sees i sammenheng med idiomatikk, ergonomi/motorikk, innflytelsesrike utøvere og sist, men ikke minst teknologisk- og kulturell endring. Noen systematisk undersøkelse av ansatspraksis på tvers av instrumenter er ikke blitt gjort tidligere. Formålet med denne studien er derfor å skaffe mer empiri om fenomenet, samt å utarbeide forklaringsmodeller som kan belyse konvergenser og divergenser i de komparative analysene.

Kandidatens hovedveileder er professor Mats Sigvard Johansson, USN.

Velkommen!

Seminaret er dessverre over. Men ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Vi gleder oss til disputasen!

To our English readers:

You can choose 'English' language on top of this site for an automatic translation. It is maybe not the best, but you hopefully get an idea of what this is about. There are also pages "In English" that we made specially for you. You'll find the pages in the menu on top of the site.


The site is under construction, so feel free to come back later.
Norwegian Jew's Harp Forum wishes you all a great Jew's harp day!

Munnharpa og Spellemann

TONOs intervju fra 2019 med NMFs leder Bent Åserud.

Det handler om munnharpa og spellemannsprisen.

Les mer på TONO

(Åpnes i nytt vindu)

Munnharpa og Norsk Munnharpeforum
image070.jpg

Munnharpe og skrin laga av

Leif Arne Bakke

Munnharpa er eit folkemusikkinstrument som har tradisjonar i mange land:

Sverige: mundgiga

Danmark: jødeharpe

England og USA: jew’s harp (jaws harp blir også brukt)

Østerrike: Maultrommel

Tyskland: Maultrommel/Mundharp

Frankrike: guimbarde

Italia: scacciapensieri (Sicilia: marranzano)

Nederland: mondharp

England (gamalt): trump

Estland: Parmupill

Latvia: Vargans

Litauen: Dambrelis

Russland: vargan

Sentral-Asia: khomus

Japan (Hokkaido): mukkuri

Japan: kou-kini

Filippinene: ruding (kubing)

Indonesia: genggong

India: morsing

India (Rajastan): morchang

Spania: Arpa de boca

Thailand: rab ncas

Kina: hoho, sheng, sho

Norsk Munnharpeforum er eit forum for alle som er interesserte i munnharpe, enten det er for å høyre på, for å lære og spela sjølv eller for dei som gjerne vil lære å lage sine eigne munnharper. Vi er ein ung, men raskt veksande organisasjon med både norske og utanlandske medlemmar. Medlemsbladet Munnharpa blir gjeve ut fire gonger i året.

Eksempler på norske munnharper
image059.jpg

Munnharper laga av smedar fra Setesdal:

1: Knut Nikolson Berg, ca 1930.

2: Knut Gjermundson Hovet, ca.1970.

3: Knut Tveit, ca.1988.

4: Bjørgulv Straume, ca.1998.

5: Folke Nesland, ca.1995.

6: Bjørgulv Rysstad, ca.1994

Munnharper fra Folke Nesland-B-K.jpg

Munnharper laga av Folke Nesland 2021

Munnharpe fra Bjarne Rysstad-B-K.jpg

Munnharpe laga av Bjarne Rysstad 2021

Flere bilder av norske munnharper kommer etterhvert

Kurs i å spille munnharpe

Norsk Munnharpeforum er pådriver for å fremme munnharpespill i Norge. Vi har flere dyktige instruktører og er derfor med på å arrangere kurs rundt omkring i det ganske land for å dekke behovet som er gledelig økende. Info om fremtidige arrangement blir oppdatert fortløpende.

Munnharpeforum (002).jpg

KURS NYBEGYNNER

Et skritt av gangen...

Munnharpeforum (002).jpg

KURS VIDEREKOMNE

For de som er klare

for å lære mer...

Munnharpeforum (002).jpg

KURS MASTERCLASS

For de som utvide sitt repertoar...

Eksempler fra NMFs arkiv

KONTAKT OSS:

    Takk for innsendingen!

    Om skjemaet av en eller annen grunn ikke fungerer, så kontakt oss eventuelt og gjerne ved å sende en e-post til:
    post(alfakrøll)munnharpe.no (alfakrøll byttes med @)

    NMF svarer så fort vi kan... :-)

    bottom of page