top of page

Klangen før fela

Siden er under arbeid og vil bli oppdatert fortløpende.

Program for 28-30 januar 2022

Riksscenen i Oslo    

Riksscenen 3.jpg

Arrangører: Norsk Lur og Bukkehornlag, Norsk Kvedarforum, Norsk Langeleikforum, Norsk Munnharpeforum, Juoigiid Searvi i samarbeid med Riksscenen

 

Kurs, instrumentmakerverksted, fløytespikking, foredrag og konserter!

Lur- og bukkehorn: Eilif Gundersen. Kveding: Øyonn Groven Myhren, Lars Fivelstad Smaaberg. Langeleik: Magnhild Karsrud, Solveig Vatn Weisser, Ingrid Lingaas Fossum. Munnharpe: Bernhard Folkestad, Jon Bugge Mariussen, Tom Willy Rustad. Joik: Kirsten Marit Olsen, Thorvald Hansen. Harpe: Stein Villa. Seljefløyte: Silje Hegg.

 

Fredag den 28.01

Kl. 18.00 Klubbscenen

Velkomst, registrering og orientering og presentasjon av kursholdere!

Programleder Ole Anton Berntsen.

Kl. 20.00 Hovedscenen Bestillingsverket «Tolgabukk»

med Karl Seglem, tenorsax, bukkehorn, oxofon, poesi, Eli Storbekken, vokal, Bendik S. Qvam, bukkehorn, strengeinstrument, Håkon Høgemo, hardingfele,  Erlend Viken, hardingfele, fele Irene Tillung, trekkspel, Olav Torget, gitar, ngoni, Anders Bitustøyl bass, Jarle Vespestad trommer, perk , Kåre Opheim, trommer, perk.

Bill. Kr. 250/200 Kr. 100 for kursdeltagere

 

Lørdag den 29.01

Kl. 09.00 Registrering av deltagere

Kl. 09.30 Hovedscenen, Orientering og informasjon om seminaret!

Kl. 10.00 Kurs

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00- 16.00 Kurs

Kl. 16.00-18.00 Instrumentmakerveksted med fløytespikking. Stein Villa, Sverre Jensen, Magnar Storbækken, Bodil Disen, Simen Roheim Iversen, Oddrun Hegge, Sverre Heimdal, Niels Røine, Øystein Husemoen.

kl. 18.00 Middagspause

kl. 19.30 Konsertprogram «Til kjeldene våre, forteljing i ord og tonar» med Marit Steinsrud, Bjørg Marie Berge, Kari Stensrud og Stein Villa.

Konsert med instruktørene: Eilif Gundersen, Øyonn Groven Myhren, Lars Fivelstad Smaaberg. Jon Bugge Mariussen, Tom Willy Rustad, Silje Hegg, Magnhild Karsrud, Solveig Vatn Weisser, Ingrid Lingaas Fossum, Kirsten Marit Olsen, Thorvald Hansen.

Dans Bill. Kr. 250/200/ Gratis for kursdeltagere.

 

Søndag den 30.01

Kl. 10.00- 12.30 Kurs

Kl. 12.30-13.30 Fra note til framføring ved Bjørn Sigurd Glorvigen.

Kl. 13.30-14.30 Oppsummering og avslutning! (Med forbehold om programjusteringer)

Facebook: Klangen Før Fela 2022

 

                www.kvedarforum.no www.lurogbukkehorn.org www.langeleikforum.no

                  www.munnharpe.no w ww.juoigiidsearvis.no www.riksscenen.no

 

Medlemmer: kr. 550,- / ikke-medlem kr. 750,- / studenter kr. 450,- / barn under 12 år gratis

                                 Påmelding innen 20. januar 2022 på www.deltager.no/kff2022

Slik var det ... i "hin tider" ...:

Tekst og bilder kommer...

"The two most important days in your life, are the day you are born, and the day you find out why."

Mark Twain

bottom of page