Logo
 

norsk Munnharpeforum


Logo
 

Hovudside

Norsk Munnharpeforum

Festivalar

Produksjonar

Lenkar

English text

 

"Fille-Vern" - dobbel munnharpe-CD med gamle og nye meistrar

 

fille-vern_300x300

Ein av grunnane til at Norsk Munnharpeforum vart stifta for snart ti år sidan, var å gjera tilgjengeleg det gamle tradisjonsstoffet som finns i arkiva rundt omkring - først og fremst i NRK. Norsk Munnharpeforum har nå gjeve ut dobbel-CDen "Fille-Vern - Gamle og nye mestre i norsk munnharpetradisjon". Den første CDen inneheld arkivopptak frå 1937 og framover til1970-talet. Her finn vi mange av dei opptaka som utgjer grunnlaget for tradisjonsspelet vårt. Vi kan nemne meistrar som Aani Rysstad, Mikkjel Kåvenes, Anders K. Rysstad, Knut E. Brokke, Hallvard T. Bjørgum og Torleiv H. Bjørgum frå Setesdal; Lars Holø, Per Sandvik og Olav O. Aukrust frå Gudbrandsdalen; Olav Oreholti frå Telemark samt Embrik Beitohaugen og Olav Hauge frå Valdres. Den tekniske kvaliten på sjølv dei eldste av desse opptaka er etter tilhøva svært god.

 

Den andre CDen inneheld stort sett låtar frå Landskappleiken og NMF-festivalane teke opp i tidsrommet 1995 til 2005. Her er meistrar som dagens fesivalpublikum kjenner att.

 

Pakka inneheld totalt 93 slåttar med ei speletid på tett oppunder to og ein halv time pluss eit 104 siders teksthefte med omtale av tradisjonar og spelemenn, noter og bilete (halvparten er engelsk omsetjing). "Fille-Vern" blir gjeve ut i samarbeid med plateselskapet Ta:lik og NRK og er støtta av Norsk Kulturråd, Rådet for folkemusikk og folkedans, Norsk folkemusikk og danselag og Sparebankstiftelsen DnB NOR.

 

Konklusjonen er at dette er ei pakke som alle som er interesserte i tradisjonsspel på munnharpe ha! Dette er rett og slett eit referanseverk. Vi takkar dei som har lagt ned så mykje arbeid i å få dette til!

 

Vi tek til slutt med baksideteksta som forklarar opphavet til namnet på låten og CDen:

 

"Fille-Vern" var tilnavnet til Vern Auversson (f.1792) som han hadde fått fordi han handlet med filler, et viktig råmateriale i datidas papirproduksjon. Slåtten av samme navn var ganske enkelt hans yndlingsslått. Den er fortsatt trolig den mest spilte slåtten blant munnharpespelemenn i Setesdalstradisjonen, noe hele sju versjoner på denne utgivelsen vitner om. Foruten slåtter fra Setesdal, der Vern handlet sine filler, får du høre munnharpespill fra alle de viktigste tradisjonsområdene i Norge, som Telemark, Hallingdal, Gudbrandsdalen og Valdres. Med et sjeldent dokumentert instrument som kanskje har røtter helt tilbake til vikingtid, presenteres på denne dobbelt CD-en for første gang opptak med både avdøde og nålevende spelemenn som dekker et tidsrom fra 1937 og fram til i dag.

 

Prosjektleiar for Norsk Munnharpeforum, Viggo Vestel, ønskjer å sende ein spesiell takk til Leiv Solberg i NRK. Han har vore til stor hjelp i arbeidet, men han vart dessverre ikkje nemnt i tekstheftet.

 

Medlemmar av MNF kan kjøpe CD-en for kr. 150,- (inkludert mva) pluss frakt ved å sende bestilling til
info@talik.no. Du må da seia frå at du er medlem i NMF.

Du kan høyre smakebitar og kjøpe CD'ane her:

http://www.talik.musikkonline.no/shop/displayAlbum.asp?id=31974&cid=&sid=

Du kan også kjøpe albumet frå andre platebutikkar, mellom anna frå Etnisk Musikklubb: http://www.etniskmusikklubb.no/

Dobbel CD + DVD frå Grappa Musikkforlag

I samarbeid med Grappa Musikkforlag AS (Heilo), har vi og fått produsert eit album med to CD'ar og ein DVD frå "den 4. Internasjonale Munnharpefestivalen på Rauland" i 2002.

image007image009

Klikk på biletet over for å gå til Grappa. Her kan du høyre kutt frå platene og bestille albumet.

 

ArneNorheim

Frå platesleppen:

Arne Norheim, som har komponert "Partita for fire munnharper"

 

 

Svein Westad, Ånon Egeland, Rune Martinsen og Hallgrim Berg spelar "Partita for fire munnharper"

 

Partita

 


Norske CD'ar:

·  Sputer og drev - munnharpe i 100

Hallgrim Berg og Erik Røine. Heilo HCD7254

·  Fille-Vern

Gamle og nye mestre i norsk munnharpetradisjon. Talik TA29CD

·  Jew's harp festival 2002.

To CD'ar og ein DVD frå "den 4. Internasjonale Munnharpefestivalen på Rauland" i 2002.  Heilo HCD7189

·  Munnharpas verden.

Svein Westad, John Wright, Trân Quang Hai og Leo Tadagawa. Etnisk Musikklubb EM3.

·  Munnharpa!

Hallgrim Berg og Erik Røine. Heilo/Grappa HCD 7149.

·  Klunkaren.

Thorleiv H. & Hallvard T. Bjørgum. SYLVCD1

·  Rammeslag

Daniel Sanden-Warg og Sigurd Brokke, Etnisk Musikklubb EM29

·  Rammeslag II

Daniel Sanden-Warg og Sigurd Brokke, Etnisk Musikklubb EM49

·  Frå ett til ett.

Bjørgulv Straume. Bscd 96

·  Hrynhendt

Bjørgulv Straume, Øystein Kikut. http://home.no.net/bstraume/

·  Ånon.

Ånon Egeland. Heilo/Grappa HCD 7136.

·  Licenced to dance.

Hallgrim Berg og Ari Thunda. MNW Records 1998.

·  Låtta o låttestev frå Valdres

Rolf O. Karlberg. (Eige forlag: ROK, 2943 Rogne)

·  Runarstreng.

Kirsten Bråten Berg og Hallvard Bjørgum. Grappa GRCD 4157

·  All verdens folkemusikk.

John Wright m.fl. Grappa GRCD 4139.

·  Kvarts.

Lie/Rudi/Rustad/Styve. Kvarts 1998.

·  Fiolsteinen

Tom Willy Rustad. Kvarts 2005.

 

Utanlandske CD'ar:

·  Mountain Echo.

 Jew's harps around the world.(også norsk) PAN1206 (Etnisk Musikklubb bestillingsnummer 2-1602)

·  Munniharpuna.

 Tapani Varis. Teosto KICD 46.

·  The lark in the clear air.

 John, Dave & Mike Wright . OSS CD13.

·  Music and the dispel of thoughts.

 Phons Bax & musicians. Antropodium ATP002-99PhB.

·  A song for the Jew's harp.

 Phons Bax. BDd-001-97PhB.

·  Hungary 2.

 Antology of Folklore Music. Folkcraft CD 2907.

·  River Yamuna.

 The Karnataka College of Percussion. Music of the World MOW145.

·  Phillipines Palawan Highlands Music.

 Le Chant du Monde LDX 274 865.

·  The music of Yi people in Yunnan, China.

 King Record KICC 5188.

·  Instrumental music of Khyrgyztan.

 King Record KICC 5210.

 

Mange av dei norske og utenlandske CD'ane kan bestillast ved å kontakte: Etnisk Musikklubb, kundeservice@etniskmusikklubb.no. Du kan også finne mange andre gode folkemusikktilbod ved å studere katalogen, som du finn på: http://www.etniskmusikklubb.no/

 

©2000 Norsk Munnharpeforum

Sist oppdatert 2011-04-05