Logo
 

norsk Munnharpeforum


Logo
 

Hovudside

Norsk Munnharpeforum

Festivalar

Produksjonar

Lenkar

English text

 

For å sende og få meldingar om kva som skjer innan munnharpemiljøet i Noreg,

kan du melde deg på facebookgruppa vår: Munnharpa

Musikkhelg og Smikurs

20. – 22. mai på Gjøvik

 

 

Også i år blir det kurs i munnharpesmiing og i speling på munnharpe.

Kursa blir haldne på Eiktunet.

Instruktørar på smikurset blir Stein Terje Mathisen, Sven Håkon Jørgensen og Alexander Sørnes.

 

Det blir også kurs i langeleik samt spikking og spel på seljefløyte

I tillegg blir det konsert fredag og hyggeleg samling med samspel laurdagskvelden.

Fullt program med informasjon om påmelding og overnatting finn du her:

 

 

Klangen før fela 2016

12. – 14. februar på Riksscenen i Oslo

 

Frå munnharpekursa med Tom Willy Rustad og Kenneth Lien

 

 

Munnharpehandel med Stein Terje Mathisen    Multiinstrumentalistane Odd Sylvarnes Lund og Tom Willy Rustad

 

Konserten laurdag.

 

Har du ikkje fått  ”Munnharpa” i det siste?

Da kan grunnen vera at:

1-      Du har ikkje betalt kontingenten

2-      Du har flytta utan å melde frå om ny adresse

 

Glimt frå

den norske munnharpefestivalen 2015

25.-27. september

Hjerleid skole og handverksenter, Dovre

 

 

Gwendolyn  (Foto: Monica Aiken)

 

Frå spelekursa:

  

Frå smikurset:

   

Konsertpublikum og Dovre og Folldal spelemannslag:

  

Konsertartistar

Arnt Magne Haugen, Martin Berger, Jon Tharaldsen og Kenneth Lien

    

Dugnadskonserten:

    

  

Spel under messa i Dovre kyrkje søndag:

Alle foto: Einar Turtum

 

 

 

 

 

Resultat munnharpe junior:

 

 1

Eivind Tanche-Larsen Knutsen

Setesdal Spelemannslag

103

2

Jørgen Andrisson Kvam jr.

Valdreskvelven Spel- og dansarlag

88

3

Marit Andrisdotter Kvam

Valdreskvelven Spel- og dansarlag

71

 

Resultat munnharpe senior:

 

 1

Kenneth Lien

Gjøvik Spelmannslag

133

2

Thov G. Wetterhus

Numedal Spel- og dansarlag

131

3

Martin Berger

Vårflaumen Spel- og dansarlag

106

4

Bjørn Sverre Kristensen

Hedmark Folkemusikklag

97

5

Jon Tharaldsen

Gjøvik Spelmannslag

94

6

Rebecca Egeland

Setesdal Spelemannslag

89

 

Kenneth Lien, Gjøvik Spelmannslag, var også Fureprisfinalist.

 

Norsk Munnharpeforum gratulerer!

 

 


Ta ein tur innom Gjermund Koltveit si side om musikkarkeologi:

www.musark.no

 

Bernhard Folkestad

ny heidersmedlem i Norsk Munnharpeforum

 

 

 

Under Norsk Munnharpefestival 2013, vart Bernhard Folkestad utnemnd til heidersmedlem. Bernhard Folkestad har vore bladstyrar for medlemsbladet Munnharpa sidan starten i 1998, og han har hatt hovudansvaret for snart 60 utgåver. Han har også hatt andre verv i NMF, og han har alltid vore ein sentral person i forumet. Vi gratulerer med utnemninga!

Du finn heile grunngjevinga her:

 

 

 

Kurs i munnharpespeling

I tillegg til kursa under Munnharpefestivalen, er det av og til kurs på andre folkemusikkstemne.

 

 

Send tips om andre kurs til: eturtum<krøllalfa>online.no

 

 

Facebookgruppe og blogg

Facebook har fleire munnharpegrupper. Her er Munnharpa, sida til Veronika Søum.

Meld deg på!

 

 

Ny munnharpe-CD!

Rammeslag II

 

 Omslag.jpgDaniel Sigurd.jpg

Sigurd Brokke på munnharpe og Daniel Sandén-Warg på hardingfele.

Les omtale på folkemusikk.no her.

Les pressemeldinga her.

 

Medlemsgåver: CD og NMF-nål.

medlemspin.jpg

 

Forside CD.jpg

 

Alle medlemar får ein CD og medlemsnål (pin). CD”en er laga i eit avgrensa opplag, og nye medlemar får han berre så lenge vi har att av han.

CD”en inneheld opptak frå festivalane våre, og viser den store breidda vi har, både når det gjeld spelemenn og låtar. Totalt er det 29 kutt med 25 spelemenn. CD”en vil ikkje bli til sals.

Opptaka er gjorde av Øivind Abrahamsen og Tor Magne Hallibakken. Øivind Abrahamsen, Erik Røine og Viggo Vestel har vore i CD-redaksjonen.

Medlemsnåla er laga av Reidar Ottesen.

 

 

 

Fille-Vern

Referanseverk om norsk munnharpetradisjon

 

ImageEin av grunnane til at Norsk Munnharpeforum vart stifta for snart ti år sidan, var å gjera tilgjengeleg det gamle tradisjonsstoffet som finns i arkiva rundt omkring - først og fremst i NRK. Norsk Munnharpeforum har nå gjeve ut dobbel-CDen ”Fille-Vern - Gamle og nye mestre i norsk munnharpetradisjon”. Den første CDen inneheld arkivopptak frå 1937 og framover til1970-talet. Her finn vi mange av dei opptaka som utgjer grunnlaget for tradisjonsspelet vårt. Vi kan nemne meistrar som Aani Rysstad, Mikkjel Kåvenes, Anders K. Rysstad, Knut E. Brokke, Hallvard T. Bjørgum og Torleiv H. Bjørgum frå Setesdal; Lars Holø, Per Sandvik og Olav O. Aukrust frå Gudbrandsdalen; Olav Oreholti frå Telemark samt Embrik Beitohaugen og Olav Hauge frå Valdres. Den tekniske kvaliteten på sjølv dei eldste av desse opptaka er etter tilhøva svært god.

 

Den andre CDen inneheld stort sett låtar frå Landskappleiken og NMF-festivalane teke opp i tidsrommet 1995 til 2005. Her er meistrar som dagens fesivalpublikum kjenner att.

 

Pakka inneheld totalt 93 slåttar med ei speletid på tett oppunder to og ein halv time pluss eit 104 siders teksthefte med omtale av tradisjonar og spelemenn, noter og bilete (halvparten er engelsk omsetjing). ”Fille-Vern” blir gjeve ut i samarbeid med plateselskapet Ta:lik og NRK og er støtta av Norsk Kulturråd, Rådet for folkemusikk og folkedans, Norsk folkemusikk og danselag og Sparebankstiftelsen DnB NOR.

 

Konklusjonen er at dette er eit album som alle som er interesserte i tradisjonsspel på munnharpe ha! Dette er rett og slett eit referanseverk. Vi takkar dei som har lagt ned så mykje arbeid i å få dette til!

 

Strålande kritikkar

Sjå for eksempel kva ”musikkguiden groove.no” skriv:

 

”Utgivelser som dette er sjelden kost, også i internasjonal sammenheng. At Fille-vern er en av årets viktigste og mest gedigne, er hevet over tvil. Jeg startet med å kalle plata et monument over munnharpa. Det er et monument over et høyst levende, vibrant, elektrifiserende instrument som har fått nytt liv og ny kraft gjennom ildsjelers kjærlighet og kulturforankring. Måtte lyden fra denne utgivelsen bære langt. Jeg er ikke i tvil; dette er årets norske plate.”

 

 

Heile artikkelen finn du her: http://www.groove.no/html/review/96255731.html

 

Vi tek til slutt med baksideteksta som forklarar opphavet til namnet på låten og CDen:

 

”Fille-Vern” var tilnavnet til Vern Auversson (f.1792) som han hadde fått fordi han handlet med filler, et viktig råmateriale i datidas papirproduksjon. Slåtten av samme navn var ganske enkelt hans yndlingsslått. Den er fortsatt trolig den mest spilte slåtten blant munnharpespelemenn i Setesdalstradisjonen, noe hele sju versjoner på denne utgivelsen vitner om. Foruten slåtter fra Setesdal, der Vern handlet sine filler, får du høre munnharpespill fra alle de viktigste tradisjonsområdene i Norge, som Telemark, Hallingdal, Gudbrandsdalen og Valdres. Med et sjeldent dokumentert instrument som kanskje har røtter helt tilbake til vikingtid, presenteres på denne dobbelt CD-en for første gang opptak med både avdøde og nålevende spelemenn som dekker et tidsrom fra 1937 og fram til i dag.

 

 

 

 

Doktoravhandling i musikkarkeologi om munnharpe

Gjermund KolltveitPortrett.jpgNorge har nå fått sin første musikkarkeolog. Gjermund Kolltveit har nå levert doktoravhandlinga si om munnharpas historie i Europa. Dette er resultatet av rundt ti år med forskning på denne delen av europeisk musikkhistorie som svært få har arbeidd med hittil.

Gjermund Kolltveit har dokumentert og analysert 830 munnharper fra arkeologiske utgravningar i Europa. Materialet representerer fleire hundre år med munnharpehistorie, dei fleste instrumenta er frå perioden 1200-1600.

Last ned samandrag her.

 

 

 

Munnharpa og Norsk Munnharpeforum

 

MunnharpeISkrinMunnharpa er eit folkemusikkinstrument som har tradisjonar i mange land: Sverige: mundgiga, Danmark: jødeharpe, England og USA: jew”s harp (jaws harp blir også brukt), Østerrike: Maultrommel, Tyskland: Maultrommel/Mundharp, Frankrike: guimbarde, Italia: scacciapensieri (Sicilia: marranzano), Nederland: mondharp, England (gamalt): trump, Russland: vargan, Sentral-Asia: khomus, Japan (Hokkaido): mukkuri, Japan: kou-kini, Filippinene: ruding (kubing), Indonesia: genggong, India: morsing, India (Rajastan): morchang, Spania: Arpa de boca, Thailand: rab ncas, Kina: hoho, sheng, sho.

 

 

 

 

Munnharpe og skrin laga av Leif Arne Bakke

 

Norsk Munnharpeforum er eit forum for alle som er interesserte i munnharpe, enten det er for å høyre på, for å lære og spela sjølv eller for dei som gjerne vil lære å lage sine eigne munnharper. Vi er ein ung, men raskt veksande organisasjon med både norske og utanlandske medlemmar. Medlemsbladet Munnharpa blir gjeve ut fire gonger i året.

 

 

Munnharper from Setesdal

Munnharper laga av smedar fra Setesdal:

1: Knut Nikolson Berg, ca 1930. 2: Knut Gjermundson Hovet, ca.1970.

3: Knut Tveit, ca.1988. 4: Bjørgulv Straume, ca.1998.

5: Folke Nesland, ca.1995. 6: Bjørgulv Rysstad, ca.1994

 

Massingharper3

Massingharper:

1: Munnharpe-Jakob (Jakob Lavoll), 2003.  2: Einar Turtum, 2005.

3: Leif Arne Bakke, 2005.

 

Det viktigaste arbeidet vårt er å arrangere årlege festivalar. Vi har vanlegvis deltakarar frå mange land, men fleire av festivalane har vore arrangerte i samarbeid med ”det internasjonale munnharpeforbundet”, sist gong var ”den 4. internasjonale festival og kongress for munnharpe” på Rauland i 2002.

Norsk Munnharpeforbund arbeider også for å gje ut ny og gamal munnharpemusikk på CD og DVD. Spesielt kan vi nemne ein dobbel DVD og ein dobbel CD + DVD frå Rauland 2002. Du finn meir informasjon under produksjonar.

image004

Er du ute etter musikk med munnharpe, norsk eller utenlandsk, finner du ei oversikt her.

Er du interessert i å kjøpe ei god munnharpe, har vi ei oversikt over norske munnharpesmedar.

Er du interessert i å få E-post om aktuelle hendingar? Send melding til: si-solb<krøllalfa>frisurf.no (Spam-filter; erstatt <krøllalfa> med @.)

 

©2000 Norsk Munnharpeforum

Sist oppdatert 2016-04-29