Logo
 

norsk Munnharpeforum


Logo
 

Hovudside

Norsk Munnharpeforum

Festivalar

Produksjonar

Lenker

English text

 

For å sende og få meldingar om kva som skjer innan munnharpemiljøet i Noreg,

kan du melde deg på Facebookgruppa vår: Munnharpa

 

Munnharpekurs i Molde

 

 

Sju entusiastar samla seg til nybyrjarkurs på Romsdalsmuseet helga 30.-31. april.

Romsdalsmuseet, med Birgitte Nielsen i spissen, la svært godt til rette for kurset. Gode kurslokale, fri kaffe, og lunsj til alle. Deltakarane var oppglødde, og ønskjer å halde fram med munnharpa.

Frå januar til mars har det vore tre munnharpekurs på museet, og dei skal ha eit oppfølgingskurs i april. Desse entusiastane skal prøve på å gjenreise munnharpetradisjonane i M&R, eit hårete mål, men fullt mogleg.

 

Bilde teke av Birgitte Nielsen, Romsdalsmuseet, i samband med munnharpekurs 30.-31. mars 2019.

 

 

 

Den norske Munnharpefestivalen 2019

Munnharpefestivalen blir i år på Rauland frå 20. til 22. september.

Set av denne helga alt nå!

Fleire detaljar kjem etter kvart.

 

 

 

Musikkhelg på Gjøvik 2019

Musikkhelga blir 10.-12. mai.

 

Førebels program, det blir oppdatert etter kvart.

Vi opnar fredagskvelden med Krydderkonsert med Kenneth Lien. Kursa blir laurdag  og sundag kl. 10 - 16.

-         Munnharpesmiing: Sven Håkon Jørgensen, Alexander Sørnes og Stein Terje Mathisen.

-         Langeleik: instruktør ikkje bestemt.

-         Munnharpespel: opplegg og instruktør ikkje bestemt.

Sidan det kan vera i tidlegaste laget for å lage seljefløyter, prøver vi ein ny vri i år:

-         Blikkfløytespel laurdag med Lasse Stang.

-         Seljefløytespel sundag med Steinar Ofsdal.

-         Sang/dans/leik for ungar på sundagen.

 

Prisar:

Kurs: kr. 500.

Lunsj: kr. 100 pr dag.

Konsert fredag i Tingbygningen: kr. 100 for kursdeltakarane, kr. 200 for andre.

Påmelding til Stein Villa, tlf. 93495806, stein.villa@mjosmuseet.no

 

Adresser: Tingbygningen: Hunnsvegen 29. Eiktunet: Øverbyvegen 108.

 

Overnatting: Vi anbefaler Gjøvik vandrerhjem Hovdetun: www.hovdetun.no

 

Artikkel om «den norske munnharpebølgen»

av NMF-medlem Deirdre Áine Eilís Morgan

 

I dei siste 50 åra har vi opplevd ei bølgje av ny interesse for norsk munnharpe. Dette har blant anna resultert i oppretting av Norsk Munnharpeforum.

Deidre Morgan har skrive om dette i artikkelen «Cracking the code: recordings, transmission, players and smiths in the Norwegian munnharpe revival», som er publisert i Ethnomusicology Forum. Artikkelen er om rollene til audio-visuelle opptak i overføring av kunnskap om speleteknikk og munnharpesmiing. Mange kjente personar frå NMF er nemnde.

Artikkelen kan lastast ned på denne linken, eller ved å ta kontakt med Deirdre Morgan på epost: deirdreannemorgan[at]gmail[dot]com

 

Landskappleiken 2018, Trysil

Norsk Munnharpeforum gratulerer!

 

Eivind Tanche-Larsen Knutsen

Thov G. Wetterhus

 

Resultat Munnharpe junior

#       Namn                                                   Lag                                                                Poeng 

1       Eivind Tanche-Larsen Knutsen           Setesdal Spelemannslag                                 73

2       Frederick Brevig Jacobsen                   BUL Oslo, FolkOrg                                                    63

3       Marit Andrisdottir Kvam                     Valdreskvelven Spel-og dansarlag                49

 

Resultat Munnharpe senior

#       Navn                                                    Lag                                                                 Poeng

1       Thov G. Wetterhus                               Numedal Spel- og dansarlag                          92       

2       Kenneth Lien                                        Gjøvik Spelmannslag                                     89       

3       Jon Bugge Mariussen                           Nesodden Danselag, FolkOrg                        80       

4       Sigbjørn Høidalen                                FolkOrg                                                          74       

      

 

 

Nytt instruksjonshefte

 

Odd Sylvarnes Lund har laga instruksjonsheftet i munnharpespel:

 

«Denne munnharpedidaktikken er tenkt benyttet av både lærere og elever og spenner fra nybegynnernivå til avansert nivå.»

 

Les heile innleiinga her.

 

Heftet kan bestillast på

telefon +47 900 777 55 eller

epost: ol@nmh.no

 

 

 

Har du ikkje fått  ”Munnharpa” i det siste?

Da kan grunnen vera at:

1-      Du har ikkje betalt kontingenten

2-      Du har flytta utan å melde frå om ny adresse

 

 


Ta ein tur innom Gjermund Koltveit si side om musikkarkeologi:

www.musark.no

 

 

Kurs i munnharpespeling

I tillegg til kursa under Munnharpefestivalen, er det av og til kurs på andre folkemusikkstemne.

 

 

Send tips om andre kurs til: eturtum<krøllalfa>online.no

 

 

Medlemsgåver: CD og NMF-nål.

medlemspin.jpg

 

Forside CD.jpg

 

Alle medlemar får ein CD og medlemsnål (pin). CD”en er laga i eit avgrensa opplag, og nye medlemar får han berre så lenge vi har att av han.

CD”en inneheld opptak frå festivalane våre, og viser den store breidda vi har, både når det gjeld spelemenn og låtar. Totalt er det 29 kutt med 25 spelemenn. CD”en vil ikkje bli til sals.

Opptaka er gjorde av Øivind Abrahamsen og Tor Magne Hallibakken. Øivind Abrahamsen, Erik Røine og Viggo Vestel har vore i CD-redaksjonen.

Medlemsnåla er laga av Reidar Ottesen.

 

 

 

Fille-Vern

Referanseverk om norsk munnharpetradisjon

 

ImageEin av grunnane til at Norsk Munnharpeforum vart stifta for snart ti år sidan, var å gjera tilgjengeleg det gamle tradisjonsstoffet som finns i arkiva rundt omkring - først og fremst i NRK. Norsk Munnharpeforum har nå gjeve ut dobbel-CDen ”Fille-Vern - Gamle og nye mestre i norsk munnharpetradisjon”. Den første CDen inneheld arkivopptak frå 1937 og framover til1970-talet. Her finn vi mange av dei opptaka som utgjer grunnlaget for tradisjonsspelet vårt. Vi kan nemne meistrar som Aani Rysstad, Mikkjel Kåvenes, Anders K. Rysstad, Knut E. Brokke, Hallvard T. Bjørgum og Torleiv H. Bjørgum frå Setesdal; Lars Holø, Per Sandvik og Olav O. Aukrust frå Gudbrandsdalen; Olav Oreholti frå Telemark samt Embrik Beitohaugen og Olav Hauge frå Valdres. Den tekniske kvaliteten på sjølv dei eldste av desse opptaka er etter tilhøva svært god.

 

Den andre CDen inneheld stort sett låtar frå Landskappleiken og NMF-festivalane teke opp i tidsrommet 1995 til 2005. Her er meistrar som dagens fesivalpublikum kjenner att.

 

Pakka inneheld totalt 93 slåttar med ei speletid på tett oppunder to og ein halv time pluss eit 104 siders teksthefte med omtale av tradisjonar og spelemenn, noter og bilete (halvparten er engelsk omsetjing). ”Fille-Vern” blir gjeve ut i samarbeid med plateselskapet Ta:lik og NRK og er støtta av Norsk Kulturråd, Rådet for folkemusikk og folkedans, Norsk folkemusikk og danselag og Sparebankstiftelsen DnB NOR.

 

Konklusjonen er at dette er eit album som alle som er interesserte i tradisjonsspel på munnharpe ha! Dette er rett og slett eit referanseverk. Vi takkar dei som har lagt ned så mykje arbeid i å få dette til!

 

Strålande kritikkar

Sjå for eksempel kva ”musikkguiden groove.no” skriv:

 

”Utgivelser som dette er sjelden kost, også i internasjonal sammenheng. At Fille-vern er en av årets viktigste og mest gedigne, er hevet over tvil. Jeg startet med å kalle plata et monument over munnharpa. Det er et monument over et høyst levende, vibrant, elektrifiserende instrument som har fått nytt liv og ny kraft gjennom ildsjelers kjærlighet og kulturforankring. Måtte lyden fra denne utgivelsen bære langt. Jeg er ikke i tvil; dette er årets norske plate.”

 

 

Heile artikkelen finn du her: http://www.groove.no/html/review/96255731.html

 

Vi tek til slutt med baksideteksta som forklarar opphavet til namnet på låten og CDen:

 

”Fille-Vern” var tilnavnet til Vern Auversson (f.1792) som han hadde fått fordi han handlet med filler, et viktig råmateriale i datidas papirproduksjon. Slåtten av samme navn var ganske enkelt hans yndlingsslått. Den er fortsatt trolig den mest spilte slåtten blant munnharpespelemenn i Setesdalstradisjonen, noe hele sju versjoner på denne utgivelsen vitner om. Foruten slåtter fra Setesdal, der Vern handlet sine filler, får du høre munnharpespill fra alle de viktigste tradisjonsområdene i Norge, som Telemark, Hallingdal, Gudbrandsdalen og Valdres. Med et sjeldent dokumentert instrument som kanskje har røtter helt tilbake til vikingtid, presenteres på denne dobbelt CD-en for første gang opptak med både avdøde og nålevende spelemenn som dekker et tidsrom fra 1937 og fram til i dag.

 

 

 

 

Gjermund KolltveitPortrett.jpgDoktoravhandling i musikkarkeologi om munnharpe

Musikkarkeologen Gjermund Kolltveit har skrive doktoravhandlinga si om munnharpas historie i Europa. Dette er resultatet av rundt ti år med forsking på denne delen av europeisk musikkhistorie som svært få har arbeidd med hittil.

Gjermund Kolltveit har dokumentert og analysert 830 munnharper fra arkeologiske utgravingar i Europa. Materialet representerer fleire hundre år med munnharpehistorie, dei fleste instrumenta er frå perioden 1200-1600.

Last ned samandrag her.

 

 

Munnharpa og Norsk Munnharpeforum

 

MunnharpeISkrinMunnharpa er eit folkemusikkinstrument som har tradisjonar i mange land: Sverige: mundgiga, Danmark: jødeharpe, England og USA: jew’s harp (jaws harp blir også brukt), Østerrike: Maultrommel, Tyskland: Maultrommel/Mundharp, Frankrike: guimbarde, Italia: scacciapensieri (Sicilia: marranzano), Nederland: mondharp, England (gamalt): trump, Estland: Parmupill, Latvia: Vargans, Litauen: Dambrelis, Russland: vargan, Sentral-Asia: khomus, Japan (Hokkaido): mukkuri, Japan: kou-kini, Filippinene: ruding (kubing), Indonesia: genggong, India: morsing, India (Rajastan): morchang, Spania: Arpa de boca, Thailand: rab ncas, Kina: hoho, sheng, sho.

 

 

 

 

Munnharpe og skrin laga av Leif Arne Bakke

 

Norsk Munnharpeforum er eit forum for alle som er interesserte i munnharpe, enten det er for å høyre på, for å lære og spela sjølv eller for dei som gjerne vil lære å lage sine eigne munnharper. Vi er ein ung, men raskt veksande organisasjon med både norske og utanlandske medlemmar. Medlemsbladet Munnharpa blir gjeve ut fire gonger i året.

 

 

Munnharper from Setesdal

Munnharper laga av smedar fra Setesdal:

1: Knut Nikolson Berg, ca 1930. 2: Knut Gjermundson Hovet, ca.1970.

3: Knut Tveit, ca.1988. 4: Bjørgulv Straume, ca.1998.

5: Folke Nesland, ca.1995. 6: Bjørgulv Rysstad, ca.1994

 

Massingharper3

Massingharper:

1: Munnharpe-Jakob (Jakob Lavoll), 2003.  2: Einar Turtum, 2005.

3: Leif Arne Bakke, 2005.

 

Det viktigaste arbeidet vårt er å arrangere årlege festivalar. Vi har vanlegvis deltakarar frå mange land, men fleire av festivalane har vore arrangerte i samarbeid med ”det internasjonale munnharpeforbundet”, sist gong var ”den 4. internasjonale festival og kongress for munnharpe” på Rauland i 2002.

 

Norsk Munnharpeforbund arbeider også for å gje ut ny og gamal munnharpemusikk på CD og DVD. Du finn meir informasjon under produksjonar.

 

Er du ute etter musikk med munnharpe, norsk eller utanlandsk, finner du ei oversikt her.

Er du interessert i å kjøpe ei god munnharpe, har vi ei oversikt over norske munnharpesmedar.

 

 

©2000 Norsk Munnharpeforum

Sist oppdatert 2019-03-04